ALV 6 december 2017 gaat NIET door

Geacht lid van OTC de Warande,

Helaas moeten wij u berichten, dat door onverwachte dringende familieomstandigheden van onze voorzitter de Algemene Leden Vergadering van woensdag 6 december a.s. geen doorgang kan vinden. Wij betreuren dit ten zeerste, maar rekenen op uw begrip. Het bestuur zal op korte termijn een nieuwe datum vaststellen voor de ALV.

Ervan uit gaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verzoeken wij u vriendelijk voor eventuele vragen of opmerkingen een mail te sturen aan penningmeester@otcdewarande.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Johan van Arkel
Penningmeester


Geachte leden van OTC De Warande,

Namens het bestuur van OTC De Warande nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Deze vergadering wordt gehouden op:

Woensdag 6 december 2017

In het paviljoen van het tennispark OTC De Warande,
Wilhelminakanaal-Zuid 82, 4903 RA Oosterhout (0162-428229)

Aanvang: 20.00 uur

De stukken voor de ALV kunt u opvragen door een mail te sturen aan: voorzitter@otcdewarande.nl Onderdeel van de stukken zijn de agenda en het presentie- en volmachtformulier voor de vergadering.

Voor de besluiten van deze Algemene Ledenvergadering geldt het regulier vereist minimum aantal aanwezige leden van 5%.

Graag roepen wij u op om door uw aanwezigheid bij te dragen aan de besluitvorming.

Tevens roepen wij u op na te denken over de invulling van onze vacatures voor de vrijwilligers die onze mooie vereniging draaiende houden.

Bent u niet in de gelegenheid, dan verzoeken wij u dringend een volmacht af te geven aan een lid dat de vergadering wel zal bezoeken of uw idee omtrent de invulling van onze vacatures te mailen aan voorzitter@otcdewarande.nl

Hopende u te mogen begroeten, tekent met vriendelijke groet,

Marie Louise Spangenberg
Voorzitter OTC De Warande

Bestuur, Vereniging, Vrijwilligers
Vorig bericht
Verhuizing senioren clubtoernooi
Volgend bericht
Inschrijving KNLTB voorjaarscompetitie 2018 (Groen, Geel en senioren)

Gerelateerde berichten