ALV op 1 Oktober 20:00

VoorzittersHamer
Oosterhout, 16 september 2015

Geachte leden van OTC De Warande,
Namens het bestuur van OTC De Warande nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Deze vergadering wordt gehouden op:

Donderdag 1 oktober 2015

In het paviljoen van het tennispark OTC De Warande,
Wilhelminakanaal-Zuid 82, 4903 RA Oosterhout (0162-428229)

Aanvang: 20.00 uur

De stukken voor de ALV kun je HIER ophalen (nadat je bent ingelogd). Onderdeel van de stukken zijn de agenda en het presentie- en volmachtformulier voor de vergadering. Voor de besluiten van deze Algemene Ledenvergadering geldt het regulier vereist minimum aantal aanwezige leden van 5%.

Graag roepen wij u op om door uw aanwezigheid bij te dragen aan de besluitvorming.

Tevens roepen wij u op na te denken over de invulling van onze vacatures voor de vrijwilligers die onze mooie vereniging draaiende houden.

Bent u niet in de gelegenheid, dan verzoeken wij u dringend een volmacht af te geven aan een lid dat de vergadering wel zal bezoeken of uw idee omtrent de invulling van onze vacatures te mailen aan info@otcdewarande.nl

Hopende u te mogen begroeten, tekent met vriendelijke groet,

Marie Louise Spangenberg
Voorzitter OTC De Warande

De stukken voor de ALV kunt u vanaf 18 september 2015 na afspraak, afhalen bij Marie Louise Spangenberg, Burgemeester van Oerslaan 4 te Oosterhout (06 42506273).

 

Bestuur
Vorig bericht
WaTJe Toss voor jeugd vanaf 10 jaar
Volgend bericht
Heren Herfst Toernooi op vrijdag 2 oktober 2015

Gerelateerde berichten