ALV op 10 December 20:00

VoorzittersHamer

 

Een korte samenvatting van de ALV kun je HIER vinden


 

Oosterhout, 26 November 2015

Geachte leden van OTC De Warande,
Namens het bestuur van OTC De Warande nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Deze vergadering wordt gehouden op:

Donderdag 10 December 2015

In het paviljoen van het tennispark OTC De Warande,
Wilhelminakanaal-Zuid 82, 4903 RA Oosterhout (0162-428229)

Aanvang: 20.00 uur

De stukken voor de ALV kunt u opvragen door een mail te sturen aan: voorzitter@otcdewarande.nl Onderdeel van de stukken zijn de agenda en het presentie- en volmachtformulier voor de vergadering.

In de stukken tot 1 Dec ontbrak het de regel voor de junioren contributie. Het voorstel is om ook deze net als alle andere onctributies met € 2 te verhogen naar € 66. Vanaf 1 Dec is dit toegevoegd in de stukken.

Voor de besluiten van deze Algemene Ledenvergadering geldt het regulier vereist minimum aantal aanwezige leden van 5%.

Graag roepen wij u op om door uw aanwezigheid bij te dragen aan de besluitvorming.

Tevens roepen wij u op na te denken over de invulling van onze vacatures voor de vrijwilligers die onze mooie vereniging draaiende houden.

Bent u niet in de gelegenheid, dan verzoeken wij u dringend een volmacht af te geven aan een lid dat de vergadering wel zal bezoeken of uw idee omtrent de invulling van onze vacatures te mailen aan info@otcdewarande.nl

Hopende u te mogen begroeten, tekent met vriendelijke groet,

Marie Louise Spangenberg
Voorzitter OTC De Warande

 

 

Bestuur
Vorig bericht
Welkom nieuwe leden (Nov 2015)
Volgend bericht
Inschrijving KNLTB voorjaarscompetitie 2016

Gerelateerde berichten