Verdiepingsvraagstuk Barbezetting

Verdiepingsvraagstuk Barbezetting

Context
Het bestuur van OTC De Warande is er voorstander van om de komende jaren te experimenteren met het (laten) uitwerken van maximaal 2 onderwerpen tussen onze ALV’s in. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als: toekomstscenario’s padel/tennis; duurzaamheid complex; vrijwilligersbeleid; prestatief versus recreatief; barbezetting etc.
De gekozen onderwerpen krijgen een verdiepingsslag waarbij het de bedoeling is om in 3 à 4 bijeenkomsten vraagstukken rondom het onderwerp te bespreken en met een oordeel te komen. Dit oordeel (kan een advies, voorstel tot besluit en/of conclusie zijn) wordt op de ALV teruggekoppeld aan de leden.

De verdiepingsgroepen bestaan uit 1 bestuurslid dat samen met een aantal van onze leden aan de (verdiepings)slag gaat.

Het oppakken van 2 onderwerpen per half jaar zorgt voor focus, is helder communiceerbaar en maakt het voor leden laagdrempelig om hier bij aan te sluiten.

Verdiepingsvraagstuk Barbezetting
Een van de verdiepingsvraagstukken die we voor de ALV van eind 2022 op willen pakken is het vraagstuk rondom de barbezetting. De belangrijkste vraag in het kader van dit onderwerp is: Hoe zorgen we binnen de vereniging voor een barbezetting met minder gaten in de dienst en minder inspanning om deze op te vullen?
Waarbij mogelijk ook de volgende subvragen aan de orde komen:
a. Wat kunnen we leren van andere verenigingen en/of onze ervaringen uit het verleden?
b. Is het verpachten van de bar een optie voor onze vereniging?
c. Kunnen we inkomsten uit de afkoop van bardiensten niet beter inzetten voor een betere barbezetting?
d. Is vrijstelling van bardienst voor vrijwilligers een optie voor onze vereniging?
e. Is het verhogen van de leeftijdsgrens (nu 70 jaar) van de bardienst een optie voor onze vereniging?
f. Kunnen we, in noodgevallen, competitieteams verplichten voor eigen bardienst te zorgen bij onze vereniging?

Wil je de komende maanden meedoen/meepraten met deze verdiepingsgroep? Neem contact op met Jacco Buisman  via 0651137072 of voorzitter@otcdewarande.nl

Vorig bericht
Welkom bij de Club avond voor nieuwe leden
Volgend bericht
Joosten Kunststoffen 35/50+ Open Warande toernooi 2022 zit er op!

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.