Bericht over Algemene Leden Vergadering

geld

 Geacht lid, beste leden,
Het zal u vast niet zijn ontgaan, dat wij dit jaar nog geen Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben gehouden. Deze wordt te doen gebruikelijk in mei van ieder jaar gehouden waarin dan ook de jaarrekening van het voorafgaande jaar wordt gepresenteerd. Het niet klaar zijn van de jaarrekening is de precieze reden dat er nog geen ALV heeft plaatsgevonden. De oorzaak hiervan is enerzijds te vinden in de assistentie die de penningmeester heeft gezocht bij de heer Michiel Westra, medebestuurslid en deskundig in het opstellen van jaarrekeningen maar die helaas door drukke werkzaamheden op het werk slechts beperkt tijd heeft gehad zijn aandacht hierop te kunnen richten, anderzijds dat het gebruik van het nieuwe kassa systeem enkele vragen heeft opgeroepen die momenteel nog met o.a. Le Credit Sportif, de leverancier van het kassasysteem, worden uitgezocht. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk in het kader van het kunnen vaststellen van de jaarrekening.
Het bestuur heeft gemeend u hiervan op de hoogte te moeten stellen en biedt bij deze haar welgemeende verontschuldigingen aan. Omdat wij de vakantieperiode met rasse schreden naderen heeft het bestuur besloten de ALV tot na de vakantie periode te verdagen. Uiteraard zullen wij u tijdig informeren wanneer de volgende ALV zal plaatsvinden en rekenen in de tussentijd op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Johan van Arkel
Penningmeester OTC De Warande
Bestuur
Vorig bericht
Vacatures: rechterhand van de penningmeester en secretaris voor het bestuur
Volgend bericht
Overlijden Ruud Maas

Gerelateerde berichten