Contributie

Contributiebijdrage is als volgt:

Seniorleden, 18 jaar en ouder       € 185,00
Juniorleden, 13 jaar en ouder        € 105,00
Aspirantleden, t/m 12 jaar             €    76,00
Ondersteunende leden                  €    37,00

Een ondersteunend lidmaatschap is voor iemand die wel lid wil blijven maar wegens een blessure langere tijd niet kan spelen. Neem voor meer informatie contact op met de ledenadministratie.

Voor het bepalen van de leeftijdscategorie wordt de leeftijd genomen die men heeft op 31 december van het jaar dat men lid wordt.

Gezinskorting:

voor een 3e lid van een gezin 10% korting op de contributie.
voor een 4e lid van een gezin 20% korting op de contributie.
voor een 5e lid van een gezin 30% korting op de contributie.

De senioren van één huishouden tellen wij als 1e en 2e lid. Om in aanmerking te komen voor gezinskorting moeten alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen. Ondersteunende leden tellen niet mee bij het bepalen van de gezinskorting.

Het inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt voor:

Seniorleden              €    25,00
Overige leden           €    15,00

Per huishouden is maximaal € 50,00 inschrijfgeld verschuldigd (bij gelijktijdige inschrijving).

Lid worden

Welkom bij onze vereniging!

Huur een baan!

Geen lidmaatschap maar toch een tennis- of padelbaan huren?