De Algemene Ledenvergadering van afgelopen donderdag 1 oktober gemist?

Foto_Vlag_1240x280

In het verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) belegt het bestuur twee maal per jaar een ledenvergadering.

Een samenvatting van de belangrijkste zaken die zijn besproken:

  1. De jaarrekening van 2014 (een negatief resultaat).
  2. De oorzaken (o.a. hoge energiekosten met name door baanverlichting; baromzet en barmarge en contributieopbrengst)
  3. Het team van de ledenadministratie (6 personen) is voorgesteld en de ledenwerfactie plus de resultaten van de actie zijn toegelicht. De resultaten van de actie zijn zeer positief.
  4. De baromzet tot en met september 2015 loopt € 5000,- voor op vorig jaar.
  5. Er zijn 12 nieuwe vrijwilligers voorgesteld. De noodzaak om nog meer vrijwilligers te werven om onze ambities waar te maken is toegelicht. Plan van aanpak is in ontwikkeling.
  6. De 4 activiteiten die het resultaat zijn van Jongerenparticipatie zijn aan bod gekomen.
  7. Michiel Westra is gestopt als bestuurslid. Er is op dit moment geen opvolger. Wij zoeken nu naast een secretaris een bestuurslid seniortennis.
  8. Een voorschot op de nieuwe plannen in 2016 zoals rondom de barplanning 2016; “Hoe laten we het huidige barpotentieel van 2000 per jaar aansluiten op het benodigde c.q. gewenste aantal bardiensten van 2500 per jaar?” Onze leden vinden het sociale contact na het tennissen zeer belangrijk. De baromzet is de twee na grootste inkomstenbron van de vereniging. Contante betalingen aan de bar afschaffen. We willen naar een eenvoudigere en veiligere baradministratie. Ledenwerving blijft prioriteit nummer één. De plannen zijn volop in ontwikkeling. Onze contributieopbrengst is de grootste inkomstenbron van de vereniging. De plannen omtrent werving van betrokken leden (vrijwilligers) zijn bijna klaar en aan het verder ontwikkelen van het communicatieplan en een analyse van de recreatieve activiteiten voor onze seniorleden wordt gewerkt.

In december (datum nog nader vast te stellen) 2015, presenteren we de begroting 2016 en een uitwerking van de plannen. Wij hopen dat je in de gelegenheid bent de vergadering bij te wonen.

Bar, Bestuur, Senioren, Vrijwilligers
Vorig bericht
Heren Herfst Toernooi op vrijdag 2 oktober 2015
Volgend bericht
Open Jeugd toernooi in Woudrichem

Gerelateerde berichten