Feedback Enquête Thuisgevoel OTC De Warande

Thuisgevoel_0

Thuisgevoel bij OTC De Warande; feedback Enquête

Bedankt voor het invullen van de enquête! Hoewel het kort dag was, hebben toch nog 98 leden aangegeven hoe zij OTC De Warande ervaren. Ten behoeve van de enquête hebben we de thuisbeleving van OTC De Warande in vier velden opgedeeld: het visuele aspect, de faciliteiten, de interactie en de vrijheid. We informeren je bij dezen graag over de uitkomsten van de enquête.

Het visuele aspect: het oog wil ook wat

De meerderheid van de respondenten ervaart dit als zeer positief. De vereniging wordt gezien als sfeervol, en de ligging en omgeving als mooi: een goede combinatie van sport en ontspanning. Er zijn ook enkele verbeterpunten genoemd waarmee we aan de slag kunnen, zoals de zicht- en vindbaarheid van de vereniging van buitenaf en de hygiëne van de toiletten op drukke dagen.

Opmerking: het visuele aspect is belangrijk bij de beleving van een thuisgevoel, maar ook erg persoonsgebonden. Herkenbaarheid speelt daarbij een grote rol.

De faciliteiten bij de vereniging scoren hoger dan het visuele aspect. Maar liefst 96% is het er over eens dat de vereniging over moderne faciliteiten beschikt. Verder blijkt uit de antwoorden dat ruim een kwart van de respondenten vindt dat er andere sportieve faciliteiten mogen worden aangeboden naast tennis.

Opmerking: om sommige faciliteiten, zoals WIFI, kun je tegenwoordig niet heen. Dit moet je als vereniging tegenwoordig bieden, anders straalt het negatief op je af. Dat was enkele jaren geleden beslist niet het geval.

We kunnen stellen dat de “hardware” op de vereniging uitstekend in orde is. Hoe wordt er aan gekeken naar de “software”? De interactie en de vrijheid?

De interactie op een vereniging is belangrijk, het thuisgevoel kun je hiermee maken of breken. Dit aspect is meteen veel lastiger te beïnvloeden dan het visuele en facilitaire aspect. 93% vindt dat alle vrijwilligers zich gastvrij opstellen en 95% vindt dat er een prettige sfeer op de club hangt. 40% procent van de respondenten is het oneens met de stelling: “Op onze club spreken leden elkaar (indien nodig) aan op hun gedrag.” En 40% denkt dat nieuwe leden het lastig vinden om aansluiting te vinden binnen de vereniging. Ongeveer 50% van de respondenten geeft aan eilandjes en vriendengroepjes  op de club te ervaren.

Opmerking: de groepsvorming wordt divers ervaren, zowel positief als negatief en als een neutraal gegeven.

Het aspect vrijheid scoort hoger dan bijvoorbeeld het visuele aspect en de interactie. 95% geeft aan zich helemaal op haar/zijn gemak te voelen op de vereniging. 94% geeft aan dat iedereen die iets wil, welkom is en ook een bijdrage kan leveren binnen onze vereniging, en maar liefst 97% geeft aan dat iedereen bij ons de mogelijkheid heeft te sporten op haar/zijn niveau en op de manier die bij haar/hem past. 27% geeft aan dat er te traditioneel en hiërarchisch gestuurd wordt binnen de vereniging.

Opmerking: op de vraag “Als ik vandaag iets mocht veranderen aan mijn vereniging dan zou ik beginnen met..” worden veel verschillende antwoorden gegeven. Die worden geïnventariseerd en geëvalueerd en zo mogelijk in actiepunten omgezet.

We stellen het bijzonder op prijs dat je de enquête hebt ingevuld. Als je het volledige verslag van de uitkomsten van de enquête wilt, stuur dan een mail naar info@otcdewarande.nl.

 

Bar, Bestuur, Park, Vrijwilligers
Vorig bericht
BBQ op zondag 5 juni ter afsluiting voorjaarscompetitie
Volgend bericht
Jeugdmiddag 15 Juni 2016

Gerelateerde berichten