Inschrijving KNLTB najaarscompetitie 2017

knltb-logo-vierkant
De inschrijving voor de najaarscompetitie is weer geopend. Dit geldt voor jeugd Groen en Geel en Senioren.

De inschrijving voor junioren is gesloten en

voor senioren is deze door de KNLTB verlengd tot 4 Juni

De KNLTB heeft na een succesvolle introductie van de 8/9 competitie (600 teams) ook een 8/9 competitie in het najaar aan te bieden. Je kan als team deelnemen op de donderdagavond of zondagmiddag en je speelt dan als team 2 dubbels. Je hebt minimaal 3 teamleden nodig. We hopen dat veel leden die nog nooit competitie of toernooien hebben gespeeld, deelname aan deze competitie gaan overwegen (en hopelijk ook inschrijven).

Inschrijven

Als de inschrijving succesvol is, ontvang je AUTOMATISCH een ontvangstmelding van het systeem. Als je dit NIET ontvangt (en ook niet in je spam map staat), dan is de inschrijving niet succesvol geweest en dien je nogmaals de inschrijving te verzenden.

Bij GMail komt de bevestiging vaak in spam terecht, bij Hotmail wordt de Warande bevestigingsmail vaak geheel geweigerd.

Senioren Senioren teams kunnen zich als HIER geheel team opgeven.

Senioren die geen team hebben kunnen zich HIER ook als individu opgeven.

In de meeste gevallen is bij senioren sprake van vaste teams die al jaren met elkaar spelen. De captain van het team kan via 1 formulier direct alle teamleden opgeven en de competitiesoort. De individuele teamleden hoeven zich niet meer apart of te geven.

Senior leden die wel competitie willen spelen, maar nog geen team hebben, kunnen zich ook individueel inschrijven. Individuele aanmeldingen door senioren worden door de competitieleiding bezien en er wordt gekeken of deze personen in een bestaand team in te passen zijn (qua karakter en speelniveau). Dit gebeurt altijd in overleg met de teams. Er worden geen leden verplicht in een team geplaatst.

Junioren Junioren geven zich HIER als individu op.

Jeugdleden kunnen zich alleen opgeven als hun ouderbijdrage voor 2017 is ingepland op het moment van opgeven voor het najaar.

Jeugdleden dienen zich altijd individueel op te geven. Bij de opmerkingen kun je eventuele voorkeuren aangeven ten aanzien van je team. Hoe prestatiever je team is hoe meer gekeken zal worden naar een passend nivo van alle teamleden en hoe minder ruimte wordt geboden voor indeling met vriendjes en vriendinnetjes. Met de aangegeven voorkeuren zal indien mogelijk rekening gehouden worden. Mocht dit niet lukken dan zal alleen in uitzonderingssituaties contact opgenomen worden.

De jeugdteams worden door de jeugdcommissie in overleg met de trainers van OTC De Warande ingedeeld.
Als je jezelf na de indeling terug trekt beslist de club of je de daarop volgende 12 maanden nog ingedeeld zal worden in een competitie team. Indien door terugtrekken van een of meer spelers/speelsters het team terug getrokken wordt uit de competitie dan behoudt De Warande het recht voor om de KNLTB boete te verhalen op diegene die zich uit het team teruggetrokken hebben.
Aanmeldingen na de uiterste inschrijfdatum zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden (bv als daardoor een team compleet gemaakt kan worden).

Gebruik bij het opgeven een van de onderstaande kodes voor de competitietype die je wilt gaan spelen.

De inschrijving sluit op 25 mei

Aanmeldingen na deze tijd zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden (bv als daardoor een team compleet gemaakt kan worden).

Kosten voor deelname aan de competitie

Kosten zijn € 90,- per team voor de districtscompetities (met 2 blikken ballen per thuiswedstrijd) en € 130 voor landelijke competities met 4 blikken ballen.  De speeldata vindt je HIER

Teams die uitkomen in een jeugdcompetitie krijgen € 10 korting per team.

De competitiebijdrage wordt geïnd via een incasso bij de captain van het betreffende team. Dit gebeurt normaliter in de tweede of derde week van de betreffende competitie.

Competitiesoorten om voor op te geven

ZONDAG

Zo1. Gemengd (geen leeftijdsbeperking) DE, HE, DD, HD, GD

Zo2. Heren (geen leeftijdsbeperking) 4x HE, 2x HD

Zo3. Heren 35+ 2x HE, 3x HD NIEUW

Zo4. Dames (geen leeftijdsbeperking) 4x DE, 2x DD

Zo5. Dames 35+ 2x DE, 3x DD NIEUW

Zo6. 8/9 competitie (begint in de middag) 2 DUBBELS NIEUW

Zo7. Gemengd jeugd 10 t/m 14 DE, HE, DD, HD, GD

Zo8. Gemengd jeugd 11 t/m 17 DE, HE, DD, HD, GD

Zo9. Jongens jeugd 10 t/m 14 4x HE, 2x HD

Zo10. Jongens jeugd 11 t/m 17 4x HE, 2x HD

Zo11. Meisjes jeugd 10 t/m 14 4x DE, 2x DD

Zo12. Meisjes jeugd 11 t/m 17 4x DE, 2x DD

Zo13. World Tour – Groen 10 t/m 12 4x E, 2x D

ZATERDAG

Za1. District – Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD

Za2. District – Gemengd dubbel 17+ DD, HD, 2 GD

Za3. District – Heren 17+ 4x HE, 2x HD

Za4. District – Heren 17+ * 2x HE, 3x HD

Za5. District – Heren dubbel 17+ 4x HD

Za6. District – Dames 17+ 4x DE, 2x DD

Za7. District – Dames 17+ * 2x DE, 3x DD

Za8. District – Dames dubbel 17+ 4x DD

VRIJDAGMIDDAG

Vr1. District – Gemengd dubbel 50+ (middag) DD, HD, 2x GD

Vr2. District – Heren dubbel 50+ (middag) 4x HD

Vr3. District – Dames dubbel 50+ (middag) 4x DD

DONDERDAGOCHTEND EN DONDERDAGAVOND

Do1. District – Dames dubbel 17+ (ochtend) 4x DD

Do2. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4x DD

Do3. District – Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2x GD

Do4. District – Heren dubbel 17+ (avond) 4HD

Do5. District – 8/9 competitie (avond) 2 DUBBELS NIEUW

  • 17+:  Deelname alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001
  • 40+:  Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1978
  • 50+:  Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1968
  • 60+:  Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1958
  • 70+:  Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1948

Procedure voor overschrijding van maximaal aantal teams

Op bepaalde dagen of avonden is de beschikbare baancapaciteit beperkt. Het is dan ook goed mogelijk dat er meer teams inschrijven voor een specifiek dagdeel dan de baancapaciteit toelaat. Dit jaar zijn er namelijk extra competitievormen toegevoegd waardoor naar verwachting meer leden (en dus teams) competitie gaan spelen. Een additionele complicerende factor is het verschuiven van de groene competitie (die normaliter op de woensdagmiddag werd gespeeld) naar de zondag.

Het is dus goed mogelijk dat er zich op een bepaalde dag zich meer teams inschrijven dan er baancapaciteit beschikbaar is. In dat geval zal allereerst de keuze voor wel of niet compact spelen worden gemaakt door OTC De Warande. Indien dan nog steeds niet voldoende capaciteit beschikbaar is, zal de volgende procedure worden toegepast:

  1. De seniorenteams die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld worden toegelaten.
  2. Teams die uit minimaal 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag in hetzelfde team hebben gespeeld worden toegelaten mits punt 3 niet van toepassing is.
  3. Indien teams zich splitsen en op basis hiervan beide teams uit 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld, worden beide teams bij overschrijding van het maximale aantal teams op die dag in de loting opgenomen.
  4. Indien er moet worden geloot, zullen de betrokken teamcaptains worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Het komende voorjaar worden er door de KNLTB een groot aantal veranderingen doorgevoerd. Naast het reguliere competitieaanbod worden er in 2017 verschillende nieuwe competitievormen aangeboden en hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het competitiereglement.

De keuze in competitievormen wordt groter. 70% van alle tennissers heeft speelsterkte 8 of 9, slechts 10% speelt competitie. Een belangrijke reden om lid te blijven van een vereniging is competitie spelen. Uit onderzoek blijkt dat gezelligheid en sociale contacten voor recreatieve spelers de belangrijkste reden zijn om deel te nemen aan de competitie. Ook wil men dat de competitiedag niet te lang duurt, waardoor men de clubs de mogelijkheid biedt om zelf te kiezen of men compact spelen gaat invoeren en voor welke speeldag(en). Tijdens de najaarscompetitie 2017 zijn de volgende wijzigingen van kracht.

Compact spelen
Compact spelen is dé oplossing om de competitie overzichtelijker en planbaarder te maken en om meer teams competitie te kunnen laten spelen! Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. Normaliter duurt een wedstrijd niet langer dan 1.15 uur.
Iedere club kan zelf kiezen of ze compact spelen gaat invoeren voor elke thuiswedstrijd en voor welke speeldag(en). Deze keuze geldt dan voor de gehele competitieperiode. Voor de nieuwe competitievormen die dit jaar worden geïntroduceerd is BPS en een beslissende wedstrijdtiebreak in ieder geval als derde set verplicht.
Omdat we nog niet weten hoeveel teams zich gaan inschrijven, zal OTC met alle waarschijnlijkheid (gebaseerd op ervaring van voorgaande jaren) compact spelen op een bepaalde dag NIET gaat invoeren. Dit kan nog wijzigen op basis van het definitieve aantal inschrijvingen.
Onafhankelijk van de keuze die OTC uiteindelijk zal gaan maken, zal elk uitspelend team dit voorjaar geconfronteerd kunnen worden met compact spelen. Indien deze keuze wordt gemaakt door de ontvangende vereniging, dan zal dit gecommuniceerd worden via mijnknltb in de wedstrijddetails. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat een team bij OTC ‘normaal’ en in zijn uitwedstrijden alleen compact speelt.
Invoering categorie 8/9 competitie
Inschrijven is mogelijk voor tennissers (speelsterkte 8/9) van 17 jaar en ouder. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers en er wordt 2 x een dubbel gespeeld. Alle combinaties zijn mogelijk (bijv. 2 vrouwen tegen 1 man en 1 vrouw). Er komen 2 competitie klassen, namelijk een eerste klasse voor de 8 en 9 tennissers die al een poosje tennissen en de tweede klasse voor de beginners. De resultaten tellen niet mee voor je speelsterkte (DSS). Er wordt verplicht gespeeld volgens het BPS en een wedstrijdtiebreak als 3e set. Wanneer: 7 speeldagen tijdens de maanden september en oktober 2017 op donderdagavond en zondagmiddag.
Verhuizing groene competitie van woensdag naar zondag
De Groene competitie verhuist van de woensdag naar de zondag vanwege het steeds vaker voorkomen van continue roosters bij de jongere jeugd.
Avondcompetities
In alle avondcompetities namelijk de donderdag- en vrijdagavond heeft de KNLTB een aantal jaren geleden verplicht gesteld dat in iedere partij een wedstrijdtiebreak (10 punten) als vervangende beslissende (derde) set wordt gespeeld.

Contactgegevens

De competitieleiding wenst u een plezierige competitietijd toe !

Michiel Westra (senioren) Tel. 06-24342487

Ilse Verschoof (senioren) Tel: 06-28805918

John Martens (gele jeugd) Tel. 06-15086725

Mignon van Disseldorp (groene jeugd) Tel;. 06-27373672

Competitie, Jeugd, Senioren
Vorig bericht
Jeugdmiddag 7 Juni
Volgend bericht
Koop nu met korting je toegangskaartje voor Ricoh Open (12-18 juni)

Gerelateerde berichten