Inschrijving KNLTB voorjaarscompetitie 2017 (Groen, Geel en senioren)

knltb-logo-vierkant
We hebben de inschrijvingsvoorwaarden voor de KNLTB voorjaarscompetitie ontvangen. Deadline is 9 December voor de senioren en 20 November voor de junioren (ivm samenstellen van de teams).

Onderstaand vind je de informatie tav de KNLTB voorjaarscompetitie 2017.

Kosten voor deelname aan de competitie

De KNLTB voorjaarscompetitie 2017 wordt evenals in voorgaande jaren weer aangeboden. Kosten zijn € 90,- per team voor de districtscompetities (met 2 blikken ballen per thuiswedstrijd) en € 130 voor landelijke competities met 4 blikken ballen. De speeldata vind je HIER

Teams die uitkomen in een jeugdcompetitie krijgen € 10 korting per team.

De competitiebijdrage wordt geïnd via een incasso bij de captain van het betreffende team. Dit gebeurt normaliter in de tweede of derde week van de betreffende competitie.

Inschrijven

Als de inschrijving succesvol is, ontvang je AUTOMATISCH een ontvangstmelding van het systeem. Als je dit NIET ontvangt (en ook niet in je spam map staat), dan is de inschrijving niet succesvol geweest en dien je nogmaals de inschrijving te verzenden.

Bij GMail komt de bevestiging vaak in spam terecht, bij Hotmail wordt de Warande bevestigingsmail vaak geheel geweigerd.

Senioren Senioren teams kunnen zich als HIER geheel team opgeven. Senioren die geen team hebben kunnen zich HIER ook als individu opgeven.

In de meeste gevallen is bij senioren sprake van vaste teams die al jaren met elkaar spelen. De captain van het team kan via 1 formulier direct alle teamleden opgeven en de competitiesoort. De individuele teamleden hoeven zich niet meer apart of te geven.
Senior leden die wel competitie willen spelen, maar nog geen team hebben, kunnen zich ook individueel inschrijven. Individuele aanmeldingen door senioren worden door de competitieleiding bezien en er wordt gekeken of deze personen in een bestaand team in te passen zijn (qua karakter en speelniveau). Dit gebeurt altijd in overleg met de teams. Er worden geen leden verplicht in een team geplaatst.

Deze pagina is NIET bedoeld voor de Rode en Oranje World tour deelname. Dit volgt later.

Junioren Junioren kunnen zich HIER aanmelden als individu

Jeugdleden dienen zich altijd individueel op te geven. Bij de opmerkingen kun je eventuele voorkeuren aangeven ten aanzien van je team. Hoe prestatiever je team is hoe meer gekeken zal worden naar een passend nivo van alle teamleden en hoe minder ruimte wordt geboden voor indeling met vriendjes en vriendinnetjes. Met de aangegeven voorkeuren zal indien mogelijk rekening gehouden worden. Mocht dit niet lukken dan zal alleen in uitzonderingssituaties contact opgenomen worden. De jeugdteams worden door de jeugdcommissie in overleg met de trainers van OTC De Warande ingedeeld.
Als je jezelf na de indeling terug trekt beslist de club of je de daarop volgende 12 maanden nog ingedeeld zal worden in een competitie team. Indien door terugtrekken van een of meer spelers/speelsters het team terug getrokken wordt uit de competitie dan behoudt De Warande het recht voor om de KNLTB boete te verhalen op diegene die zich uit het team teruggetrokken hebben.

Aanmeldingen na de uiterste inschrijfdatum zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden (bv als daardoor een team compleet gemaakt kan worden).

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Het komende voorjaar worden er door de KNLTB een groot aantal veranderingen doorgevoerd. Naast het reguliere competitieaanbod worden er in 2017 verschillende nieuwe competitievormen aangeboden en vinden er ook wijzigingen plaats in het competitiereglement.

De keuze in competitievormen wordt groter. 70 % van alle tennissers heeft speelsterkte 8 of 9, slechts 10% speelt competitie. Een belangrijke reden om lid te blijven van een vereniging is competitie spelen. Uit onderzoek blijkt dat gezelligheid en sociale contacten voor recreatieve spelers de belangrijkste reden zijn om deel te nemen aan de competitie. Ook wil men dat de competitiedag niet te lang duurt, waardoor men de clubs de mogelijkheid biedt om zelf te kiezen of men compact spelen gaat invoeren en voor welke speeldag(en). Tijdens de voorjaarscompetitie 2017 zijn de volgende wijzigingen van kracht.

Compact spelen

Compact spelen is dé oplossing om de competitie overzichtelijker en planbaarder te maken en om meer teams competitie te kunnen laten spelen! Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. Normaliter duurt een wedstrijd niet langer dan 1.15 uur.

Iedere club kan zelf kiezen of ze compact spelen gaat invoeren voor elke thuiswedstrijd en voor welke speeldag(en). Deze keuze geldt dan voor de gehele competitieperiode. Voor de nieuwe competitievormen die dit jaar worden geïntroduceerd is BPS en een beslissende wedstrijdtiebreak in ieder geval als derde set verplicht.

Omdat we niet weten hoeveel additionele teams zich gaan inschrijven is het niet mogelijk om op voorhand te beslissen of OTC wel of niet compact spelen op een bepaalde dag gaat invoeren. Afhankelijk van het definitieve aantal aanmeldingen zal OTC De Warande beslissen op welke dagen ze compact spelen invoeren. In voorgaande jaren was er weinig tot geen ruimte voor extra teams op de vrijdag- en donderdagavond alsmede de zondag. Door het verhuizen van de Groene competitie wordt de druk op de Zondag verder verhoogd.

Onafhankelijk van de keuze die OTC uiteindelijk zal gaan maken, zal elk uitspelend team dit voorjaar geconfronteerd kunnen worden met compact spelen. Indien deze keuze wordt gemaakt door de ontvangende vereniging, dan zal dit gecommuniceerd worden via mijnknltb in de wedstrijddetails. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat een team bij OTC ‘normaal’ en in zijn uitwedstrijden alleen compact speelt.

Invoering categorie 8/9 competitie

Inschrijven is mogelijk voor tennissers (speelsterkte 8/9) van 17 jaar en ouder. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers en er wordt 2 x een dubbel gespeeld. Alle combinaties zijn mogelijk (bijv. 2 vrouwen tegen 1 man en 1 vrouw). Er komen 2 competitie klassen, namelijk een eerste klasse voor de 8 en 9 tennissers die al een poosje tennissen en de tweede klasse voor de beginners. De resultaten tellen niet mee voor je speelsterkte (DSS). Er wordt verplicht gespeeld volgens het BPS en een wedstrijdtiebreak als 3e set. Wanneer: 7 speeldagen tijdens de maanden april en mei 2017 op donderdagavond.

Klik HIER voor meer informatie op de KNLTB website

Invoering jongvolwassen competitie (17-35 jarigen)

Inschrijven is mogelijk voor tennissers in de leeftijdsklasse van 17-35 jaar met een speelsterkte 4 tot en met 7. Een team bestaat uit minimaal 4 spelers en er wordt 4 x dubbelspel gespeeld. Inschrijven is mogelijk in de DD, HD of GD competitie. De resultaten tellen mee voor je speelsterkte (DSS). Er wordt verplicht gespeeld volgens het BPS systeem een wedstrijdtiebreak als 3e set. Wanneer: 7 speeldagen tijdens maanden april en mei 2017 op zaterdag vanaf 17.00 uur.

Klik HIER voor meer informatie op de KNLTB website

Invoering zomeravondcompetitie (17 jaar en ouder)

Inschrijven is mogelijk voor tennissers in de leeftijdsklasse van 17 jaar en ouder met een speelsterkte XXX ( alle sterktes) en is voor leden die nog meer competitie willen spelen of in het weekend verhinderd zijn. Spelen op eigen niveau. Een team bestaat uit minimaal 4 spelers en er wordt 4 x dubbelspel gespeeld. Inschrijven is mogelijk in de DD, HD of GD competitie. De resultaten tellen mee voor je speelsterkte (DSS). Er wordt verplicht gespeeld volgens het BPS systeem en een wedstrijdtiebreak als 3e set. Wanneer: 7 speeldagen tijdens maanden mei en juni 2017 op woensdag vanaf 19.00 uur. Je kunt deze competitie ook spelen naast de reguliere voorjaarscompetitie.

Klik HIER voor meer informatie op de KNLTB website

Verhuizing groene competitie van woensdag naar zondag

De Groene competitie verhuist van de woensdag naar de zondag vanwege het steeds vaker voorkomen van continue roosters bij de jongere jeugd.

Avondcompetities

In alle avondcompetities namelijk de donderdag- en vrijdagavond heeft de KNLTB een aantal jaren geleden verplicht gesteld dat in iedere partij een wedstrijdtiebreak (10 punten) als vervangende beslissende (derde) set wordt gespeeld.

Procedure voor overschrijding van maximaal aantal teams

Op bepaalde dagen of avonden is de beschikbare baancapaciteit beperkt. Het is dan ook goed mogelijk dat er meer teams inschrijven voor een specifiek dagdeel dan de baancapaciteit toelaat. Dit jaar zijn er namelijk extra competitievormen toegevoegd waardoor naar verwachting meer leden (en dus teams) competitie gaan spelen. Een additionele complicerende factor is het verschuiven van de groene competitie (die normaliter op de woensdagmiddag werd gespeeld) naar de zondag.

Het is dus goed mogelijk dat er zich op een bepaalde dag zich meer teams inschrijven dan er baancapaciteit beschikbaar is. In dat geval zal allereerst de keuze voor wel of niet compact spelen worden gemaakt door OTC De Warande. Indien dan nog steeds niet voldoende capaciteit beschikbaar is, zal de volgende procedure worden toegepast:

De seniorenteams die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld worden toegelaten.

Teams die uit minimaal 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag in hetzelfde team hebben gespeeld worden toegelaten mits punt 3 niet van toepassing is.

Indien teams zich splitsen en op basis hiervan beide teams uit 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld, worden beide teams bij overschrijding van het maximale aantal teams op die dag in de loting opgenomen.

Indien er moet worden geloot, zullen de betrokken teamcaptains worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.

Competitiesoorten om voor op te geven

Per dag vind je onderstaand de mogelijkheden om je voor op te geven. De nieuwe soorten staan in oranje aangegeven, zie toelichting hierboven om te zien onder welke voorwaarden deze nieuwe soorten gespeeld worden.

ZONDAG

Zo1. Landelijk – Gemengd 2x DE, 2x HE, DD, HD, 2x GD

Zo2. Landelijk – Heren 4x HE, 2x HD

Zo3. Landelijk – Dames 4x DE, 2x DD

Zo4. Landelijk – Gemengd 11 t/m 17 2xDE, 2xHE, DD, HD (hoofdklasse speelt nog 2x GD)

Zo5. Landelijk – Jongens 11 t/m 17 4x HE, 2x HD

Zo6. Landelijk – Meisjes 11 t/m 17 4x DE, 2x DD

Zo7. Landelijk – Gemengd 10 t/m 14 2xDE, 2xHE, DD, HD (hoofdklasse speelt nog 2x GD)

Zo8. Landelijk – Jongens 10 t/m 14 4x HE, 2x HD

Zo9. Landelijk – Meisjes 10 t/m 14 4x DE, 2x DD

Zo10. Landelijk – Gemengd 35+ DE, HE, DD, HD, GD

Zo11. Landelijk – Heren 35+ 4x HE, 2x HD

Zo12. District – Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD

Zo13. District – Heren 17+ 4x HE, 2x HD

Zo14. World Tour – Groen 10 t/m 12 4x E, 2x D

ZATERDAG

Za1. District – Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD

Za2. District – Heren 17+ 4x HE, 2x HD

Za3. District – Dames 17+ 2x DE, 3x DD (topklasse speelt 4DE en 2DD)

Za4. District – Dames dubbel 35+ 4x DD

Za5. District – Gemengd 35+ DE, HE, DD, HD, GD

Za6. District – Gemengd dubbel 35+ DD, HD, 2 GD

Za7. District – Heren 35+ 4xHE, 2HD

Za8. District – Heren 35+* 2HE, 3HD

Za9. District – Heren dubbel 35+ 4x HD

Za10. Onder35 – Heren 17 t/m 35 (middag) 4xHD

Za11. Onder35 – Dames 17 t/m 35 (middag) 4xDD

Za12. Onder35 – Gemengd 17 t/m 35 (middag) DD, HD, 2xGD

VRIJDAGMIDDAG EN VRIJDAGAVOND

Vr1. District -Gemengd dubbel 50+ (middag) DD, HD, 2x GD

Vr2. District – Heren dubbel 50+ (middag) 4x HD

Vr3. District – Gemengd dubbel 35+ (avond) DD, HD, 2 x GD

Vr4. District – Heren dubbel 35+ (avond) 4x HD

Vr5. District – Dames dubbel 35+ (avond) 4x DD

Vr6. District – Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2x GD

Vr7. District – Heren dubbel 17+ (avond) 4x HD

Vr8. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4x DD

DONDERDAGOCHTEND EN DONDERDAGAVOND

Do1. District – Dames 17+ (ochtend) 2DE, 3DD (Wordt niet regulier aangeboden)

Do2 District – Dames dubbel 17+ (ochtend) 4DD

Do3. District – Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2x GD

Do4. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4DD

Do5. 8 / 9 competitie 17+ (avond) 2D

Do6. 8 / 9 competitie 35+ (avond) 2D

WOENSDAGAVOND

Wo1. District – Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2 x GD

Wo2. District – Heren dubbel 17+ (avond) 4x HD

Wo3. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4x DD

Wo4. District – Gemengd dubbel 35+ (avond) DD, HD, 2 x GD

Wo5. District – Heren dubbel 35+ (avond) 4x HD

Wo6. District – Dames dubbel 35+ (avond) 4x DD

DINSDAGOCHTEND

Di1. District – Dames dubbel 17+ (ochtend) 4x DD

Di2. District – Dames dubbel 35+ (ochtend) 4x DD

 

Contactgegevens

De competitieleiding wenst u een plezierige competitietijd toe !

Michiel Westra (district behalve zondag) Tel. 06-24342487

Jack Burm (zondag) Tel: 06-22698301

Ilse Verschoof (district) Tel: 06-28805918

John Martens (gele jeugd) Tel. 06-15086725

Mignon van Disseldorp (groene jeugd) Tel;. 06-27373672

 

Competitie, Jeugd, Senioren
Vorig bericht
Wijnproeverij 4 november 2016
Volgend bericht
Spelregelproof

Gerelateerde berichten