Inschrijving KNLTB voorjaarscompetitie 2018 (Groen, Geel en senioren)

knltb-logo-vierkant
We hebben de inschrijvingsvoorwaarden voor de KNLTB voorjaarscompetitie ontvangen. Deadline is 18 December voor de senioren (is verlengd door de KNLTB) en 20 November (is dus gesloten) voor de junioren (ivm samenstellen van de teams).

Onderstaand vind je de informatie tav de KNLTB voorjaarscompetitie

Kosten voor deelname aan de competitie

De KNLTB voorjaarscompetitie wordt evenals in voorgaande jaren weer aangeboden. Kosten zijn € 90,- per team voor de districtscompetities (met 2 blikken ballen per thuiswedstrijd) en € 130 voor landelijke competities met 4 blikken ballen. De speeldata vind je HIER

Teams die uitkomen in een jeugdcompetitie krijgen € 10 korting per team.

De competitiebijdrage wordt geïnd via een incasso bij de captain van het betreffende team. Dit gebeurt normaliter in de tweede of derde week van de betreffende competitie.

Inschrijven

Als de inschrijving succesvol is, ontvang je AUTOMATISCH een ontvangstmelding van het systeem. Als je dit NIET ontvangt (en ook niet in je spam map staat), dan is de inschrijving niet succesvol geweest en dien je nogmaals de inschrijving te verzenden.

Bij GMail komt de bevestiging vaak in spam terecht, bij Hotmail wordt de Warande bevestigingsmail vaak geheel geweigerd.

Senioren Senioren teams kunnen zich als HIER geheel team opgeven. Senioren die geen team hebben kunnen zich HIER ook als individu opgeven.

In de meeste gevallen is bij senioren sprake van vaste teams die al jaren met elkaar spelen. De captain van het team kan via 1 formulier direct alle teamleden opgeven en de competitiesoort. De individuele teamleden hoeven zich niet meer apart op te geven.
Senior leden die wel competitie willen spelen, maar nog geen team hebben, kunnen zich ook individueel inschrijven. Individuele aanmeldingen door senioren worden door de competitieleiding bezien en er wordt gekeken of deze personen in een bestaand team in te passen zijn (qua karakter en speelniveau). Dit gebeurt altijd in overleg met de teams. Er worden geen leden verplicht in een team geplaatst.

Deze pagina is NIET bedoeld voor de Rode en Oranje World tour deelname. Dit volgt later.

Junioren Junioren kunnen zich HIER aanmelden als individu

Jeugdleden dienen zich altijd individueel op te geven. Bij de opmerkingen kun je eventuele voorkeuren aangeven ten aanzien van je team. Hoe prestatiever je team is hoe meer gekeken zal worden naar een passend nivo van alle teamleden en hoe minder ruimte wordt geboden voor indeling met vriendjes en vriendinnetjes. Met de aangegeven voorkeuren zal indien mogelijk rekening gehouden worden. Mocht dit niet lukken dan zal alleen in uitzonderingssituaties contact opgenomen worden. De jeugdteams worden door de jeugdcommissie in overleg met de trainers van OTC De Warande ingedeeld.
Als je jezelf na de indeling terug trekt beslist de club of je de daarop volgende 12 maanden nog ingedeeld zal worden in een competitie team. Indien door terugtrekken van een of meer spelers/speelsters het team terug getrokken wordt uit de competitie dan behoudt De Warande het recht voor om de KNLTB boete te verhalen op diegene die zich uit het team teruggetrokken hebben.

Aanmeldingen na de uiterste inschrijfdatum zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden (bv als daardoor een team compleet gemaakt kan worden).

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Een belangrijk aspect hierbij is het verder uitrollen van Competitie Nieuwe Stijl. Tijdens de afgelopen Voorjaarscompetitie deden twee nieuwe competitievormen hun intrede: de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie, en konden clubs ervoor kiezen compact te spelen. Naar aanleiding van feedback vanuit het veld heeft de KNLTB besloten om door te gaan met de nieuwe competitievormen en compact spelen in de reguliere competities af te schaffen en verkort spelen (zie later in dit artikel voor uitleg over verkort spelen) toe te passen bij alle dubbelspelen. Daarnaast zijn de regels omtrent invallen versoepeld. Bij 8/9 en zomeravondcompetitie wordt nog wel compact gespeeld (beslissend punt bij 40-40 en supertiebreak derde set).

Invoering categorie 8/9 competitie

Inschrijven is mogelijk voor tennissers (speelsterkte 8/9) van 17 jaar en ouder. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers en er wordt 2 x een dubbel gespeeld. Alle combinaties zijn mogelijk (bijv. 2 vrouwen tegen 1 man en 1 vrouw). Er komen 2 competitie klassen, namelijk een eerste klasse voor de 8 en 9 tennissers die al een poosje tennissen en de tweede klasse voor de beginners. De resultaten tellen niet mee voor je speelsterkte (DSS). Er wordt verplicht gespeeld volgens het beslissend punt systeem bij een stand van 40-40 (BPS) en een wedstrijdtiebreak als 3e set. Wanneer: 7 speeldagen tijdens de maanden april en mei op donderdagavond.

Klik HIER voor meer informatie op de KNLTB website

Invoering zomeravondcompetitie (17 jaar en ouder)

Inschrijven is mogelijk voor tennissers in de leeftijdsklasse van 17 jaar en ouder met voor alle speelsterktes en is voor leden die nog meer competitie willen spelen of in het weekend verhinderd zijn. Spelen op eigen niveau. Een team bestaat uit minimaal 4 spelers en er wordt 4 x dubbelspel gespeeld. Inschrijven is mogelijk in de DD, HD of GD competitie. De resultaten tellen mee voor je speelsterkte (DSS). Er wordt verplicht gespeeld volgens het BPS systeem en een wedstrijdtiebreak als 3e set. Wanneer: 7 speeldagen tijdens maanden mei en juni op woensdag vanaf 19.00 uur. Je kunt deze competitie ook spelen naast de reguliere voorjaarscompetitie.

Klik HIER voor meer informatie op de KNLTB website

Verkort spelen

Het was al gebruikelijk dat in alle avondcompetities, namelijk de donderdag- en vrijdagavond,  de KNLTB een aantal jaren geleden verplicht heeft gesteld dat in iedere partij een wedstrijdtiebreak (10 punten) als vervangende beslissende (derde) set wordt gespeeld. Nu is het zo dat alle dubbelpartijen verplicht een wedstrijdtiebreak moeten spelen als derde set (dus ook de zaterdag en zondag). Dit met het oogmerk om de totale duur van een competitiedag te verkorten.

Versoepeling invallersregeling

De regels omtrent invallen worden versoepeld. Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak nodig, wordt het makkelijker vervangers te regelen in een competitieteam en is het dus ook veel minder vaak nodig competitieduels of wedstrijden op te geven omdat er te weinig spelers zijn.

Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. In 2018 is die beperking er niet langer en mag iemand een onbeperkt aantal keren spelen voor DEZELFDE vereniging. De regel dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, blijft bestaan. Het minimale verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse is echter wel verhoogd van 0,5 naar 2,0.

Procedure voor overschrijding van maximaal aantal teams

Op bepaalde dagen of avonden is de beschikbare baancapaciteit beperkt. Het is dan ook goed mogelijk dat er meer teams inschrijven voor een specifiek dagdeel dan de baancapaciteit toelaat.

In dat geval zal de volgende procedure worden toegepast:

De seniorenteams die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld worden toegelaten.

Teams die uit minimaal 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag in hetzelfde team hebben gespeeld worden toegelaten mits punt 3 niet van toepassing is.

Indien teams zich splitsen en op basis hiervan beide teams uit 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld, worden beide teams bij overschrijding van het maximale aantal teams op die dag in de loting opgenomen.

Indien er moet worden geloot, zullen de betrokken teamcaptains worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.

Competitiesoorten om voor op te geven

Per dag vind je onderstaand de mogelijkheden om je voor op te geven. De nieuwe soorten staan in oranje aangegeven, zie toelichting hierboven om te zien onder welke voorwaarden deze nieuwe soorten gespeeld worden.

ZONDAG

Zo1. Landelijk – Gemengd 2x DE, 2x HE, DD, HD, 2x GD

Zo2. Landelijk – Heren 4x HE, 2x HD

Zo3. Landelijk – Dames 4x DE, 2x DD

Zo4. Landelijk – Gemengd 11 t/m 17 2xDE, 2xHE, DD, HD (hoofdklasse speelt nog 2x GD)

Zo5. Landelijk – Jongens 11 t/m 17 4x HE, 2x HD

Zo6. Landelijk – Meisjes 11 t/m 17 4x DE, 2x DD

Zo7. Landelijk – Gemengd 10 t/m 14 2xDE, 2xHE, DD, HD (hoofdklasse speelt nog 2x GD)

Zo8. Landelijk – Jongens 10 t/m 14 4x HE, 2x HD

Zo9. Landelijk – Meisjes 10 t/m 14 4x DE, 2x DD

Zo10. Landelijk – Gemengd 35+ DE, HE, DD, HD, GD

Zo11. Landelijk – Heren 35+ 4x HE, 2x HD

Zo12. District – Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD

Zo13. District – Heren 17+ 4x HE, 2x HD

Zo14. World Tour – Groen 10 t/m 12 4x E, 2x D

ZATERDAG

Za1. District – Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD

Za2. District – Heren 17+ 4x HE, 2x HD

Za3. District – Dames 17+ 2x DE, 3x DD (topklasse speelt 4DE en 2DD)

Za4. District – Dames dubbel 35+ 4x DD

Za5. District – Gemengd 35+ DE, HE, DD, HD, GD

Za6. District – Gemengd dubbel 35+ DD, HD, 2 GD

Za7. District – Heren 35+ 4xHE, 2HD

Za8. District – Heren 35+* 2HE, 3HD

Za9. District – Heren dubbel 35+ 4x HD

VRIJDAGMIDDAG EN VRIJDAGAVOND

Vr1. District -Gemengd dubbel 50+ (middag) DD, HD, 2x GD

Vr2. District – Heren dubbel 50+ (middag) 4x HD

Vr3. District – Gemengd dubbel 35+ (avond) DD, HD, 2 x GD

Vr4. District – Heren dubbel 35+ (avond) 4x HD

Vr5. District – Dames dubbel 35+ (avond) 4x DD

Vr6. District – Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2x GD

Vr7. District – Heren dubbel 17+ (avond) 4x HD

Vr8. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4x DD

DONDERDAGOCHTEND EN DONDERDAGAVOND

Do1. District – Dames 35+ (ochtend) 2DE, 3DD

Do2 District – Dames dubbel 17+ (ochtend) 4DD

Do3. District – Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2x GD

Do4. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4DD

Do5. 8 / 9 competitie 17+ (avond) 2D

WOENSDAG ZOMER AVOND

Wo1. District – Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2 x GD

Wo2. District – Heren dubbel 17+ (avond) 4x HD

Wo3. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4x DD

DINSDAGOCHTEND

Di1. District – Dames dubbel 17+ (ochtend) 4x DD

Di2. District – Dames dubbel 35+ (ochtend) 4x DD

 

Contactgegevens

De competitieleiding wenst u een plezierige competitietijd toe !

Michiel Westra (district en landelijk) Tel. 06-24342487

Ilse Verschoof (district) Tel: 06-28805918

Mignon van Disseldorp (gele jeugd) Tel: 06-27373672

Chantal Deckers (Groene jeugd) Tel: 06-11915003

 

Competitie, Jeugd, Senioren
Vorig bericht
ALV 6 december 2017 gaat NIET door
Volgend bericht
Baan 5-11 weer bespeelbaar

Gerelateerde berichten