Inschrijving KNLTB voorjaarscompetitie 2019 (Groen, Geel en senioren)

We hebben de inschrijvingsvoorwaarden voor de KNLTB voorjaarscompetitie ontvangen. Deadline is 7 Januari voor de senioren en 23 December voor de junioren (ivm samenstellen van de teams).

Onderstaand vind je de informatie tav de KNLTB voorjaarscompetitie

Kosten voor deelname aan de competitie

De KNLTB voorjaarscompetitie wordt evenals in voorgaande jaren weer aangeboden. Kosten zijn € 90,- per team voor de districtscompetities (met 2 blikken ballen per thuiswedstrijd) en € 130 voor landelijke competities met 4 blikken ballen. De speeldata vind je HIER

Teams die uitkomen in een jeugdcompetitie krijgen € 10 korting per team.

De competitiebijdrage wordt geïnd via een incasso bij de captain van het betreffende team. Dit gebeurt normaliter in de tweede of derde week van de betreffende competitie.

Inschrijven

Als de inschrijving succesvol is, ontvang je AUTOMATISCH een ontvangstmelding van het systeem. Als je dit NIET ontvangt (en ook niet in je spam map staat), dan is de inschrijving niet succesvol geweest en dien je nogmaals de inschrijving te verzenden.

Bij GMail komt de bevestiging vaak in spam terecht, bij Hotmail wordt de Warande bevestigingsmail vaak geheel geweigerd.

Senioren Senioren teams kunnen zich als HIER geheel team opgeven. Senioren die geen team hebben kunnen zich HIER ook als individu opgeven.

In de meeste gevallen is bij senioren sprake van vaste teams die al jaren met elkaar spelen. De captain van het team kan via 1 formulier direct alle teamleden opgeven en de competitiesoort. De individuele teamleden hoeven zich niet meer apart op te geven.
Senior leden die wel competitie willen spelen, maar nog geen team hebben, kunnen zich ook individueel inschrijven. Individuele aanmeldingen door senioren worden doorgestuurd naar een nieuwe functionaris binnen de club, de competitiemakelaar (Fons Daems). Fons gaat met name nieuwe (maar ook bestaande) leden die competitie willen spelen, begeleiden naar het samenstellen van een competitieteam of deze koppelen aan een bestaand team. Indien captains van bestaande teams nog zoeken naar aanvulling / versterking, vermeld dit dan in het formulier. Plaatsing in een bestaand team gebeurt altijd in overleg met de teams.

Er worden geen leden verplicht in een team geplaatst.

Deze pagina is NIET bedoeld voor de Rode en Oranje World tour deelname. Dit volgt later.

Junioren Junioren kunnen zich HIER aanmelden als individu

Jeugdleden dienen zich altijd individueel op te geven. Bij de opmerkingen kun je eventuele voorkeuren aangeven ten aanzien van je team. Hoe prestatiever je team is hoe meer gekeken zal worden naar een passend niveau van alle teamleden en hoe minder ruimte wordt geboden voor indeling met vriendjes en vriendinnetjes. Met de aangegeven voorkeuren zal indien mogelijk rekening gehouden worden. Mocht dit niet lukken dan zal alleen in uitzonderingssituaties contact opgenomen worden. De jeugdteams worden door de jeugdcommissie in overleg met de trainers van OTC De Warande ingedeeld.
Als je jezelf na de indeling terug trekt beslist de club of je de daarop volgende 12 maanden nog ingedeeld zal worden in een competitie team. Indien door terugtrekken van een of meer spelers/speelsters het team terug getrokken wordt uit de competitie dan behoudt De Warande het recht voor om de KNLTB boete te verhalen op diegene die zich uit het team teruggetrokken hebben.

Aanmeldingen na de uiterste inschrijfdatum zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden (bv als daardoor een team compleet gemaakt kan worden).

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Er is dus GEEN onderscheid meer tussen de landelijke en districtscompetitie. De aanleiding van de harmonisatie was de te grote versnippering van het aantal soorten, grote niveauverschillen, grote reisafstanden en opheffen van de districten

Dit heeft de volgende gevolgen voor de aanvraag van 2019

  • Ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit geldt vooral voor de zaterdag en zondagcompetitie. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden. N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.
  • Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd
  • Harmonisatie van de regelgeving

Met de verandering wordt het volgende beoogd voor 2019

  • Meer massa: meer spelers en teams per soort
  • Minder niveauverschil binnen de poules
  • Kortere reisafstanden
  • Meer variatie in tegenstanders

Procedure voor overschrijding van maximaal aantal teams

Op bepaalde dagen of avonden is de beschikbare baancapaciteit beperkt. Het is dan ook goed mogelijk dat er meer teams inschrijven voor een specifiek dagdeel dan de baancapaciteit toelaat.

In dat geval zal de volgende procedure worden toegepast:

De seniorenteams die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld worden toegelaten.

Teams die uit minimaal 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag in hetzelfde team hebben gespeeld worden toegelaten mits punt 3 niet van toepassing is.

Indien teams zich splitsen en op basis hiervan beide teams uit 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld, worden beide teams bij overschrijding van het maximale aantal teams op die dag in de loting opgenomen.

Indien er moet worden geloot, zullen de betrokken teamcaptains worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.

Competitiesoorten om voor op te geven

Per dag vind je onderstaand de mogelijkheden om je voor op te geven. De nieuwe soorten staan in oranje aangegeven, zie toelichting hierboven om te zien onder welke voorwaarden deze nieuwe soorten gespeeld worden.

ZONDAG

Zo1. Dames dubbel 4x DD (nieuwe competitiesoort)

Zo2. Dames 4x DE, 2x DD

Zo3. Gemengd 10 t/m 14 2xDE, 2xHE, DD, HD (hoofdklasse speelt nog 2x GD)

Zo4. Gemengd 11 t/m 17 2xDE, 2xHE, DD, HD (hoofdklasse speelt nog 2x GD)

Zo5. Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD

Zo6. Gemengd 35+ DE, HE, DD, HD, GD

Zo7. Gemengd dubbel DD, HD, 2x GD (nieuwe competitiesoort)

Zo8. Gemengd 2x DE, 2x HE, DD, HD, 2x GD

Zo9. Heren 35+ 4x HE, 2x HD

Zo10. Heren dubbel 4x HD (nieuwe competitiesoort)

Zo11. Heren 4x HE, 2x HD

Zo12. Jongens 10 t/m 14 4x HE, 2x HD

Zo13. Jongens 11 t/m 17 4x HE, 2x HD

Zo14. Meisjes 10 t/m 14 4x DE, 2x DD

Zo15. Meisjes 11 t/m 17 4x DE, 2x DD

Zo16. 8&9 17+ (middag) 2 dubbels

Zo17. World Tour – Groen 10 t/m 14 4x E, 2x D

ZATERDAG

Za1. Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD (17+ en 35+ samengevoegd)

Za2. Heren 17+ 4x HE, 2x HD

Za3. Dames 17+ 2x DE, 3x DD

Za4. Dames 17+ 4x DE, 2x DD (nieuwe competitiesoort)

Za5. Dames dubbel 17+ 4x DD (35+ verlaagd naar 17+)

Za6. Gemengd dubbel 17+ DD, HD, 2 GD (35+ verlaagd naar 17+)

Za7. Heren 35+ 2HE, 3HD

Za8. Heren 35+ 4xHE, 2HD

Za9. Heren dubbel 17+ 4x HD (35+ verlaagd naar 17+)

Za10. District – Gemengd 11-17 DE, HE, DD, HD, GD (nieuwe competitiesoort)

VRIJDAGMIDDAG EN VRIJDAGAVOND

Vr1. Gemengd dubbel 50+ (middag) DD, HD, 2x GD

Vr2. Heren dubbel 50+ (middag) 4x HD

Vr3. Gemengd dubbel 35+ (avond) DD, HD, 2 x GD

Vr4. Heren dubbel 35+ (avond) 4x HD

Vr5. Dames dubbel 35+ (avond) 4x DD

Vr6. Gemengd dubbel 17+ (avond) DD, HD, 2x GD

Vr7. Heren dubbel 17+ (avond) 4x HD

Vr8. District – Dames dubbel 17+ (avond) 4x DD

DONDERDAGOCHTEND EN DONDERDAGAVOND

Do1. Dames (ochtend) 2DE, 3DD

Do2. Dames dubbel (ochtend) 4DD

Do3. Gemengd dubbel (avond) DD, HD, 2x GD

Do4. Dames dubbel (avond) 4DD

Do5. 8 / 9 competitie 17+ (avond) 2D

Contactgegevens

De competitieleiding wenst u een plezierige competitietijd toe !

Michiel Westra (district en landelijk) Tel. 06-24342487

Ilse Verschoof (district) Tel: 06-28805918

Frank van Geersaem (gele jeugd) Tel: 06-30120554

Chantal Deckers (Groene jeugd) Tel: 06-11915003

Competitie, Jeugd, Senioren
Vorig bericht
Winnaar Retro editie Gouden Eikel competitie
Volgend bericht
Training 2019 door Vitasports

Gerelateerde berichten