KNLTB Tennis- en Padel Voorjaarscompetie 2023

knltb-logo-vierkant

We hebben de inschrijvingsvoorwaarden voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2023 ontvangen. Je kunt je inschrijven voor de tenniscompetitie en/of padelcompetitie. De deadline is 7 januari 2023 voor seniorenteams en 20 december 2022 voor juniorenteams. Aanmeldingen van teams na de deadline zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden. De competitiebijdragen worden nog vastgesteld.   

Net als in 2022, wordt er op vrijdagavond in de tenniscompetitie 2023 om de week gespeeld (dus teams spelen maar 5 wedstrijden) en duurt de voorjaarscompetitie padel ook 5 weken. Vanwege een geslaagde padel-pilot in het najaar waarin damesteams alleen tegen andere damesteams speelden, wordt  deze mogelijkheid weer aangeboden! @ dames teams padel: geef bij je inschrijving duidelijk aan of je weer mee wilt doen in een only dames padelcompetitie!

De speeldata voor de tenniscompetitie vind je HIER en voor de padelcompetitie HIER.
De speeldata voor de jeugd vind je HIER.

Senioren   Tennis 

Let op: Om de drukte op de vrijdagavond te reguleren en groei in de toekomst mogelijk te maken wordt tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie 2023 op vrijdagavond om de week gespeeld. 

Procedure voor overschrijding van maximaal aantal teams

Een aantal leden neemt tegelijkertijd deel aan zowel de tennis- als de padelcompetitie (of nemen deel aan dezelfde padel of tenniscompetitie op 2 verschillende competitiedagen). Dit blijft mogelijk zolang voldoende ruimte is voor andere leden om deel te nemen aan de competitie op de dag van hun voorkeur.

Als meer (tennis en/of padelteams) inschrijven voor een specifiek dagdeel dan de baancapaciteit toelaat zullen de volgende factoren meewegen:

  1. Het primaire doel is zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan een competitie. Een team dat aan 1 competitie (tennis of padel) wilt deelnemen, krijgt voorrang boven een team waarbij een aantal teamleden op meerdere dagen spelen (dit kan zowel tennis als padel zijn).
  2. De seniorenteams die in de (voorgaande) voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld krijgen voorrang boven nieuwe teams.
  3. Teams die uit minimaal 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag in hetzelfde team hebben gespeeld worden toegelaten mits punt 4 niet van toepassing is.
  4. Als teams zich splitsen en op basis hiervan beide teams uit 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld, worden beide teams bij overschrijding van het maximale aantal teams op die dag in de loting opgenomen. Als wordt geloot, worden de betrokken teamcaptains uitgenodigd om de loting bij te wonen.

Seniorenteams voor de tenniscompetitie kunnen zich HIER als team aanmelden. Senioren die nog geen tennisteam hebben kunnen zich HIER opgeven. Individuele aanmeldingen door senioren worden door de competitiemakelaar bekeken. Er wordt geprobeerd voor deze personen een geschikt team te vinden. De competitiesoorten (regionaal) waarvoor je kunt aanmelden kan je HIER vinden. Idem Landelijk vind je HIER. Graag jouw eerste keuze én alternatief vermelden op het aanmeldformulier.

Padel

De (senioren)padelcompetitie staat open vanaf 15+. Er kan door senioren gespeeld worden op vrijdag, zaterdag en zondag en in 5 klassen. Alle competities worden ingedeeld op basis van teamgemiddelde. Teams bestaan minimaal uit 4 spelers die 4 dubbelpartijen spelen.

Seniorenteams voor de padelcompetitie kunnen zich opgeven door de gegevens van het padelteam te mailen naar michiel.westra68@gmail.com ovv de namen, dubbelspeelsterkte, KNLTB nummers van de spelers en de vermelding van de captain (emailadres en telefoonnummer). Let op: vanwege een geslaagde padel-pilot in het najaar waarin damesteams alleen tegen andere damesteams speelden, wordt  deze mogelijkheid weer aangeboden! @ dames teams padel: geef bij je inschrijving duidelijk aan of je weer mee wilt doen in een only dames padelcompetitie

Junioren   Jeugdleden geven zich individueel op voor de tenniscompetitie voorjaar 2023! Dat kan HIER. Lees HIER alle informatie over de jeugd tenniscompetitie in het voorjaar.

Wil je padelcompetitie spelen? Ook voor jeugd wordt er in het najaar een padelcompetitie aangeboden. Jeugd t/m 17 jaar kan zich inschrijven in de open klasse op zondag. NIEUW: Jeugdspelers die in 2023 16 jaar worden (geboren in 2007) en ouder mogen ook meedoen in een team met senioren! Dit mag op alle competitiedagen. HIER vind je de speeldata.

Inschrijven voor de padelcompetitie?
Stuur een mail als je mee wilt doen. Vermeld de spelers van het team, de bondsnummers en de padelspeelsterkte (enkele en dubbel) van de spelers. Vermeld ook het telefoonnummer van de captain van jouw team, zodat we bij vragen contact kunnen opnemen.

Let op:

Als je jezelf na de indeling terug trekt beslist de club of je de daarop volgende 12 maanden nog ingedeeld zal worden in een competitie team. Indien door terugtrekken van een of meer spelers/speelsters het team terug getrokken wordt uit de competitie dan behoudt de club het recht voor om de KNLTB boete te verhalen op diegene die zich uit het team teruggetrokken hebben.

Aanmeldingen na de uiterste inschrijfdatum zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden (bv als daardoor een team compleet gemaakt kan worden).

 

 

Competitie, Jeugd, Senioren
Vorig bericht
Teken de petitie!
Volgend bericht
Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2022

Gerelateerde berichten