KNLTB Tennis- en Padel Wintercompetitie 2022-2023

knltb-logo-vierkant

We hebben de inschrijvingsvoorwaarden voor de KNLTB wintercompetitie 2022 ontvangen. Je kunt je inschrijven voor de tenniscompetitie en/of padelcompetitie (senioren). De deadline is 12 september 2022. Aanmeldingen van teams na de deadline zullen alleen in uitzonderlijke gevallen ingewilligd worden.

De wintercompetitie 2022 voor padel en tennis wordt in dezelfde weken gespeeld. De padelcompetitie kent in de winter 7 speelweken net als de tennis competitie in de winter 7 speelweken kent!  

De speeldata voor de tenniscompetitie vind je HIER en voor de padelcompetitie HIER.

Senioren   Tennis 

Let op: Om de drukte op de vrijdagavond te reguleren en groei in de toekomst mogelijk te maken is met ingang van 2022 tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie op vrijdagavond om de week gespeeld. Maar in de winter is dit niet het geval en zal weer elke week worden gespeeld.

Procedure voor overschrijding van maximaal aantal teams

Een aantal leden neemt tegelijkertijd deel aan zowel de tennis- als de padelcompetitie (of nemen deel aan dezelfde padel of tenniscompetitie op 2 verschillende competitiedagen). Dit blijft mogelijk zolang voldoende ruimte is voor andere leden om deel te nemen aan de competitie op de dag van hun voorkeur.

Als meer (tennis en/of padelteams) inschrijven voor een specifiek dagdeel dan de baancapaciteit toelaat zullen de volgende factoren meewegen:

  1. Het primaire doel is zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan een competitie. Een team dat aan 1 competitie (tennis of padel) wilt deelnemen, krijgt voorrang boven een team waarbij een aantal teamleden op meerdere dagen spelen (dit kan zowel tennis als padel zijn).
  2. De seniorenteams die in de (voorgaande) voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld krijgen voorrang boven nieuwe teams.
  3. Teams die uit minimaal 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag in hetzelfde team hebben gespeeld worden toegelaten mits punt 4 niet van toepassing is.
  4. Als teams zich splitsen en op basis hiervan beide teams uit 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld, worden beide teams bij overschrijding van het maximale aantal teams op die dag in de loting opgenomen. Als wordt geloot, worden de betrokken teamcaptains uitgenodigd om de loting bij te wonen.

Seniorenteams voor de tenniscompetitie kunnen zich HIER als team aanmelden. Senioren die nog geen tennisteam hebben kunnen zich HIER opgeven. Individuele aanmeldingen door senioren worden door de competitiemakelaar bekeken. Er wordt geprobeerd voor deze personen een geschikt team te vinden. De competitiesoorten waarvoor je kunt aanmelden kan je HIER vinden. Graag jouw eerste keuze én alternatief vermelden op het aanmeldformulier.

Padel

De (senioren)padelcompetitie staat open vanaf 15+. Er kan door senioren gespeeld worden op vrijdag, zaterdag en zondag en in 5 klassen. Alle competities worden ingedeeld op basis van teamgemiddelde. Teams bestaan minimaal uit 4 spelers die 4 dubbelpartijen spelen.

Seniorenteams voor de padelcompetitie kunnen zich opgeven door de gegevens van het padelteam te mailen naar michiel.westra68@gmail.com ovv de namen, dubbelspeelsterkte, KNLTB nummers van de spelers en de vermelding van de captain (emailadres en telefoonnummer).

Junioren   Wil je padelcompetitie spelen? Jeugdspelers die in 2022 16 jaar worden (geboren in 2006) en ouder mogen ook meedoen in een team met senioren! Dit mag op alle competitiedagen.

Inschrijven voor de padelcompetitie?
Stuur een mail als je mee wilt doen. Vermeld de spelers van het team, de bondsnummers en de padelspeelsterkte (enkele en dubbel) van de spelers. Vermeld ook het telefoonnummer van de captain van jouw team, zodat we bij vragen contact kunnen opnemen.

 

 

, ,
Vorig bericht
Clubdagen met extra korting!
Volgend bericht
Gouden Eikel Competitie 2022-2023; alleen voor mannen

Gerelateerde berichten