Ledenadministratie

De ledenadministratie verzorgt de inschrijvingen, opzeggingen en wijzigingen voor onze verenigingen. Heb je vragen of wil je een wijziging doorgeven, neem dan gerust contact op.

Wil je lid worden? Klik hier

Wijzigingen doorgeven

Als je nieuwe gegevens van jezelf door wilt geven doe dit dan door een mail te sturen aan de ledenadministratie.
Een nieuwe foto uploaden kan via de KNLTB Club App, maar je kunt de foto natuurlijk ook mailen.

Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie vóór 1 december voor het volgende verenigingsjaar. Bij opzeggingen na deze datum zal het volledige contributiebedrag van het volgend seizoen in rekening wordt gebracht. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

  Opzegging van het lidmaatschap van een jeugdlid dient door de ouders/verzorgers gemeld te worden.

  Binnen 4 weken na ontvangst van de opzegging door de ledenadministratie wordt een bevestiging gestuurd. De opzegging wordt definitief verwerkt zodra aan alle financiële en bardienst verplichtingen is voldaan.

  Ik zeg mijn lidmaatschap op met ingang van*

  Wat is de reden van je opzegging*

  Roepnaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*

  Telefoon *

  Email adres*

  KNLTB / bondsnummer

  Wat vond je het leukste bij OTC De Warande*

  Mogen we u in de toekomst benaderen voor enquêtes; informatie over de tennisvereniging?*

   

  Opmerking

  Verplicht veld*