Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2022

Uit de Algemene Ledenvergadering

Op de ALV van afgelopen 7 december is besloten om:

  1. de contributies, barprijzen en competitiebijdragen is 2023 niet te verhogen! Dit besluit is genomen om onze vereniging voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en betaalbaar te houden.
  2. vanaf 2023 leden met een contributieachterstand tijdelijk het speelrecht te ontnemen (zie de link voor het volledige besluit)
  3. vanaf 2024 achterstanden in de bardienstverplichtingen (van het jaar daarvoor) om te zetten in een verhoogde contributiefactuur (zie de link voor het volledige besluit)

Daarnaast is op dezelfde ALV aangegeven:

  • welke acties zijn en worden ondernomen richting leden met een bardienstachterstand in 2022
  • dat in de 1e helft van 2023 een verdiepingsgroep Duurzaamheid actief zal zijn. Interesse om mee te doen? Geef je voor 11 januari 2023 op. (zie de link)
  • dat in de 1e helft van 2023 een verdiepingsgroep Optimaliseren Verenigingsgevoel actief zal zijn. Interesse om mee te doen? Geef je voor 11 januari 2023 op. (zie de link)
  • dat in de 1e helft verder onderzoek zal plaatsvinden naar de overkapping van ons terras. Op de ALV in mei 2023 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.
  • dat op de ALV in mei 2023 een verdiepingsgroep Tennis/Padel zal worden benoemd met een heldere opdracht rondom het optimaliseren van de tennis- en padelcapaciteit.

De volgende ALV vindt in mei 2023 plaats. Houd de website en communicatie in de gaten en zorg dat je erbij bent!

Het bestuur

 

Vorig bericht
Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2023
Volgend bericht
Indeling Voorjaarscompetitie 2023 Jeugd (onder voorbehoud)

Gerelateerde berichten

OTC De Warande start grote zoektocht naar oprichting

Met het 50-jarig bestaan van OTC De Warande is het tijd om het heden te vieren, te kijken naar de toekomst, maar vooral ook even terug te kijken op het verleden. Want de oprichting van de vereniging aan het Wilhelminakanaal stamt uit 1971. Maar het is zeker zo dat er voor die tijd ook al werd getennist onder bijna dezelfde naam. Een mooi moment om dit uit te zoeken.

Lees verder