Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2022

Uit de Algemene Ledenvergadering

Op de ALV van afgelopen 7 december is besloten om:

  1. de contributies, barprijzen en competitiebijdragen is 2023 niet te verhogen! Dit besluit is genomen om onze vereniging voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en betaalbaar te houden.
  2. vanaf 2023 leden met een contributieachterstand tijdelijk het speelrecht te ontnemen (zie de link voor het volledige besluit)
  3. vanaf 2024 achterstanden in de bardienstverplichtingen (van het jaar daarvoor) om te zetten in een verhoogde contributiefactuur (zie de link voor het volledige besluit)

Daarnaast is op dezelfde ALV aangegeven:

  • welke acties zijn en worden ondernomen richting leden met een bardienstachterstand in 2022
  • dat in de 1e helft van 2023 een verdiepingsgroep Duurzaamheid actief zal zijn. Interesse om mee te doen? Geef je voor 11 januari 2023 op. (zie de link)
  • dat in de 1e helft van 2023 een verdiepingsgroep Optimaliseren Verenigingsgevoel actief zal zijn. Interesse om mee te doen? Geef je voor 11 januari 2023 op. (zie de link)
  • dat in de 1e helft verder onderzoek zal plaatsvinden naar de overkapping van ons terras. Op de ALV in mei 2023 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.
  • dat op de ALV in mei 2023 een verdiepingsgroep Tennis/Padel zal worden benoemd met een heldere opdracht rondom het optimaliseren van de tennis- en padelcapaciteit.

De volgende ALV vindt in mei 2023 plaats. Houd de website en communicatie in de gaten en zorg dat je erbij bent!

Het bestuur

 

Bestuur
Vorig bericht
KNLTB Tennis- en Padel Voorjaarscompetie 2023
Volgend bericht
Schrijf je nu in voor training!

Gerelateerde berichten