Ouderbijdrage aan vereniging

In het huishoudelijk reglement staat opgenomen dat ouders minimaal één keer per jaar voor elk jeugdlid een bijdrage leveren aan de verenigingsorganisatie.

Door deze ouderbijdrage kan je van dichtbij kennis maken met de organisatie van een van onze vele activiteiten en kan je zelf ervaren hoe leuk het kan zijn om samen iets moois te organiseren. Vele handen licht werk!

Deze ouderbijdrage geldt voor alle jeugdleden.  Zijn er meer jeugdleden uit één gezin dan wordt er ook dan een bijdrage voor elk jeugdlid verwacht.

De onderstaande bijdragen leiden tot het voldoen aan de verplichtingen van ouders van Junior- en Aspirant leden van OTC De Warande. Kijk in de onderstaande lijst welke bijdrage het beste bij jouw talenten past en klik op de link naar het mailadres van de betreffende contact persoon om jouw bijdrage voorstel te melden.

Uiteraard is het geen probleem als je vaker iets voor de vereniging wilt doen dan maar één keer per jaar. Alleen met voldoende vrijwilligers is het mogelijk om alle activiteiten van OTC De Warande elk jaar weer invulling te geven. Overigens is het niet persé noodzakelijk om specifiek een jeugdactiviteit te ondersteunen.

Als je rond bent met de contact persoon tav jouw bijdrage zal deze een mail sturen aan bestuurjeugdtennis en wordt jouw verplichting voor dat jaar als ingevuld beschouwd.

Mocht je nog andere ideeën hebben dan hier weergegeven kun je ook een mail sturen aan bestuurjeugdtennis waarbij je de suggestie op kunt geven waarna gekeken kan worden of dit als passende invulling gezien kan worden. Proactief meedenken wordt gewaardeerd.

1.    Hulp bij World Tour ochtend Rood/Oranje

Als OTC De Warande gastvereniging is voor een Rood/Oranje World Tour ochtend dan moeten een uur voorafgaand aan de aanvang van de ochtend voorbereidingen gedaan worden (bv netjes, ballen en lijnen op de baan), de wedstrijden in goede banen geleid worden en aan het einde van de ochtend alle zaken weer opgeruimd worden.

2.    Toernooileiding of toernooivoorbereiding

Bij elk toernooi moeten veel zaken worden voorbereid en geregeld tijdens een toernooi. Op vele wijzen kan hieraan een bijdrage worden geleverd. Door contact met de toernooileider van een van de Warande toernooien op te nemen kan de precieze invulling van minimaal één dagdeel worden bepaald.
Contactpersoon jeugdtoernooi: Majorie Mulder

3.    Begeleider en/of deelnemer tennis activiteit

Op diverse momenten in het jaar worden clinics, tennismiddagen, oefendagen gehouden.  Ben jij een ouder met speelsterkte 5 of beter of heeft het jeugdlid zelf een speelsterkte van 5 of beter dan maken we graag een keer gebruik van jou op de tennisbaan om een oefening, spel of wedstrijd vorm te begeleiden en/of zelf hieraan deel te nemen.
Contactpersoon tennis activiteit Majorie Mulder

4.    Helpen bij organisatie recreatieve activiteiten

Er worden door de diverse commissies recreatieve activiteiten georganiseerd. Bij de jeugd kan je dan denken aan: jeugdmiddagen, BBQ, ouder-kind toernooi, oliebollen toernooi. Op vele wijzen kan hieraan een bijdrage worden geleverd. Door contact met de kartrekker van een van de activiteiten op te nemen kan de precieze invulling van minimaal één dagdeel worden bepaald.
Contactpersoon jeugdactiviteiten: Majorie Mulder

5.    Kartrekker van een activiteit / project

Binnen OTC De Warande worden vele activiteiten en projecten ontplooid die allemaal een kartrekker hebben. De kartrekker zorgt ervoor dat zaken goed worden gecoördineerd, voorbereid en uitgevoerd. Elke kartrekker heeft een contactpersoon binnen het bestuur. Wil jij een dergelijke bijdrage leveren meld dan jouw talent aan het bestuur om te zien op welke wijze dit zo goed mogelijk ingezet kan worden.
Jeugdleden die is staat zijn om (met begeleiding van een ervaren Warande kracht) zelf kartrekker te zijn van een activiteit te zijn zijn van harte welkom om bv een SeniorPlus Event te organiseren of zelf met een idee te komen voor een leuke activiteit.
Contactpersoon jeugdactiviteiten: Majorie Mulder
Contactpersoon overige activiteiten/projecten Marie Lousie Spangenberg of 06-42506273

6.    Captain van een jeugd competitie team

Elk jeugdteam heeft een captain die contactpersoon is voor het team, de jeugdcommissie en de tegenstanders.
Contactpersoon jeugdteams: Rutger Schröder

7.    Permanente rol als vrijwilliger

OTC De Warande kent veel permanente rollen als vrijwilliger (bv lid van een team). In deze rol draag je bij aan de taak van dit team.
Contactpersoon vrijwilligers Marie Lousie Spangenberg of 06-42506273

8.    Klussen aan ons prachtige park

OTC De Warande heeft een klusploeg die onderhoud pleegt aan ons park en verbeteringen aanbrengt. Door contact met de klusploeg op te nemen kan de precieze invulling van minimaal één dagdeel worden bepaald.
Contactpersoon klusploeg Hans Janssen

9. Bardienst (extra tov evt eigen verplichtingen)

Als OTC De Warande gastvereniging is voor jeugdcompetitie en/of Jeugdtoernooien is er een mogelijkheid om als ouder een bardienst te draaien. Tijdens deze evenementen is de bar altijd open. Een ouder tussen de 18 en 70 jaar kan hiervoor in aanmerking komen. Het is wenselijk om een barinstructie te volgen en noodzakelijk om het IVA certificaat te behalen alvorens er een bardienst gedraaid wordt. Voor een ouder die al lid is van OTC De Warande komt deze extra bardienst bovenop de eigen verplichting in een kalenderjaar. Als je een extra bardienst wilt draaien geef dan in de mail duidelijk op om welk Jeugdlid het gaat en welke dag/tijd dat je de dienst wilt draaien. De extra dienst zal worden ingepland voor het jeugdlid zodat deze los blijft staan van de bardiensten van de ouder (voor het geval deze ook lid is van De Warande).
Contactpersoon barplanning

Lid worden

Welkom bij onze vereniging!

Huur een baan!

Geen lidmaatschap maar toch een tennis- of padelbaan huren?

   

 

1 reactie.