Gelukkige mensen

Gelukkige mensen

Gelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.

Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Koch & Van den Heuvel