Update: Prestatief tennis en padel

Prestatief Tennis en Padel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 mei jl. is een 1e terugkoppeling gegeven over de plannen om  prestatief tennis en padel binnen onze vereniging nieuw leven in te blazen.

Belangrijke uitgangspunten zijn dat jeugdspelers zich bij de vereniging thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en dat “ze er bij horen”.

We kunnen jullie nu mededelen dat vervolgstappen gezet worden om te komen tot een start waarbij we alle jeugdspelers willen betrekken. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten. De club heeft jeugdspelers die nog geen kennis hebben gemaakt met jeugdcompetitie en jeugdspelers die al diverse jaren aan verschillende jeugdcompetities deelnemen.

In de loop van september 2023 vindt voor alle geïnteresseerden een selectiemoment plaats. Datum en tijdstip volgen.
De doelstelling is in de maand oktober te starten met extra trainingen voor de geselecteerden.
Nadere informatie hierover zal tijdig aan de geselecteerden worden verstrekt.

Neem voor vragen en/of opmerkingen gerust contact op.

Namens Team Prestatief,
Frank Glas en Jack Burm

 

 

Vorig bericht
Tenniskidstoernooi op 2 juli a.s. op de club
Volgend bericht
Geslaagde eerste editie Tennis- en Padelnight

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.