Betalen contributie lukt niet

Categorie: Contributie


Als het betalen van de contributie niet lukt via de link in de mail, kan je jouw contributie betalen door een rechtstreekse overboeking te doen op het rekeningnummer van de penningmeester van OTC De Warande o.v.v. je naam en KNLTB nummer.
Rekeningnummer:  NL39 RABO 0123710049