Lidmaatschap opzeggen

Categorie: Lidmaatschap

Opzeggen moet schriftelijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar gebeuren anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Voor meer informatie zie https://www.otcdewarande.nl/leden-administratie/. Het opzeggen van het lidmaatschap van OTC De Warande wordt niet bij de trainers van Vitasports geregeld maar via de ledenadministratie van de club.