Wijzigingen vrijdagavondcompetitie 2022

Vrijdagavondcompetitie Voorjaar 2022

De vrijdagavondcompetitie bij tennis is populair. Het kan voor verenigingen lastig zijn om tennisteams op vrijdagavond competitie te laten spelen als gevolg van onvoldoende baancapaciteit. Vorig jaar heeft de KNLTB onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Om de drukte op vrijdagavond te reguleren én toekomstige groei mogelijk te maken wordt met ingang van 2022 tijdens de KNLTB Voorjaarstenniscompetitie op vrijdagavond ‘om de week’ gespeeld.

Wat houdt ‘om de week spelen’ op vrijdagavond precies in?

  • Tennisteams spelen om de week competitie, de gemengde teams én 8&9 Tennis starten één week eerder dan de reguliere competitie, namelijk op 1 april 2022; de heren- en damesteams starten gelijk met de reguliere competitie op 8 april 2022.
  • Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set;
  • Ieder team heeft in totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken.
  • De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken (exclusief inhaaldagen). De overige competitiesoorten bij tennis duren gewoon 7 weken.

Procedure voor overschrijding van maximaal aantal teams

De KNLTB heeft besloten om de week te spelen op de vrijdagavond- tenniscompetitie. Dit zorgt ervoor dat meer tennisteams mee kunnen doen op de vrijdagavond.

Voor de heren en dames tennisteams die op vrijdagavond spelen is beperkte ruimte voor groei.

Voor gemengd teams of 8/9 teams die op vrijdagavond spelen is meer dan voldoende ruimte. Wij adviseren, indien mogelijk, gemengde teams te vormen!

We zien dat een aantal leden afgelopen jaar tegelijkertijd deelnemen aan zowel de tennis- als de padelcompetitie (of deelnemen aan dezelfde padel of tenniscompetitie op 2 verschillende competitiedagen). Dit blijft mogelijk zolang voldoende ruimte is voor andere leden om deel te nemen aan de competitie op de dag van hun voorkeur.

Als meer teams inschrijven voor een specifiek dagdeel dan de baancapaciteit toelaat zullen de volgende factoren meewegen:

  1. Het primaire doel is zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan een competitie. Een team dat aan 1 competitie (tennis of padel) wil deelnemen, krijgt voorrang boven een team waarbij een aantal teamleden op meerdere dagen spelen (dit kan zowel tennis als padel zijn).
  2. De seniorenteams die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld krijgen voorrang boven nieuwe teams.
  3. Teams die uit minimaal 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag in hetzelfde team hebben gespeeld worden toegelaten mits punt 4 niet van toepassing is.
  4. Als teams zich splitsen en op basis hiervan beide teams uit 3 spelers bestaan die in de voorgaande voorjaarscompetitie op die dag hebben gespeeld, worden beide teams bij overschrijding van het maximale aantal teams op die dag in de loting opgenomen. Als wordt geloot, worden de betrokken teamcaptains uitgenodigd om de loting bij te wonen.
Competitie, Senioren
Vorig bericht
Oliebollen-Ouder-Kind Toernooi op 5 januari 2020
Volgend bericht
Nieuwjaarsborrel en toss!

Gerelateerde berichten